Menu

Vítejte na našem webu.

Jsme sdružení nezávislých
kandidátů a naším cílem
je vyhrát letošní komunální
volby v Rožmitále pod Třemšínem.

Náš program

Jsme sdružení nezávislých kandidátů, kteří chtějí něco udělat pro rozvoj našeho města. Neobracíme se pouze na mladé voliče, ale myslíme si, že již nastal čas, aby dostala šanci i naše generace, resp. ti z ní, kteří odsud ještě natrvalo neodešli do Prahy či jinam do světa. Chceme navázat na postoj našich předků z doby před sto lety, pro něž byla služba obci otázkou osobní hrdosti. Nepohání nás touha po moci, ale láska k našemu kraji a zodpovědnost vůči našim předkům i potomkům. Nabízíme své znalosti současného rychle se měnícího světa ve prospěch všech občanů Rožmitálska. Za dobu vlády současné komunistické koalice bylo sice uděláno mnoho dobrých věcí, které oceňujeme a chceme na ně navázat, ale také mnoho špatných rozhodnutí, která naše město poškodila, nemluvě o spoustě promarněných příležitostí. Chceme tedy převzít svůj díl zodpovědnosti a přispět k tomu, aby se Rožmitál stal konečně moderním městem 21. století.

Naším stěžejním tématem je zlepšení kvality životního prostředí. V tomto směru si současná radnice počíná naprosto ostudně. Požadujeme zřízení Výboru pro životní prostředí, který pro současné volební období zřízen nebyl. I díky tomu jsme svědky nesmyslného kácení vzrostlých stromů ve městě, které jsou zcela zdravé a nikoho neohrožují a mohly tak ještě po mnohá desetiletí zkvalitňovat životní prostředí. Příkladem naprostého diletantismu je pokácení zdravé douglasky u zdravotního střediska, která zde mohla stát ještě minimálně sto let. Podobně neuvážené je vykácení zdravých jírovců u starorožmitálského hřbitova, které nebylo ani projednáno s farní radou. Nesouhlasíme s tím, že takové stromy patří do lesa. Právě vzrostlé stromy uvnitř města mají nezastupitelnou funkci při snižování prašnosti a vysoké teploty vzduchu a zvyšování vlhkosti vzduchu. S tímto tématem souvisí i hospodaření v městských lesích, které jsou pronajaty soukromé firmě, díky čemuž jsou obhospodařovány pouze s přihlédnutím k minimálním legislativním omezením a maximálnímu zisku soukromé firmy a nikoliv s cílem zlepšit jejich celkový stav ve všech nejrůznějších aspektech. Ten se tak dlouhodobě zhoršuje a dřeva povážlivě ubývá. Zde stojí za zmínku, že žádná z okolních obcí a měst své lesy nepronajímá tak jako Rožmitál. Proč asi? Protože při tomto modelu hospodaření z principu nelze dosáhnout dlouhodobého zlepšování stavu lesa. Žádný zodpovědný vlastník svoje lesy nikdy nebude pronajímat tak, jak to již mnoho let činí Rožmitál.

Odmítáme nesmyslné rozprodávání zemědělských pozemků, které by se v budoucnu mohly využít pro nejrůznější projekty ve prospěch občanů, nebo jako součást hospodářské základny města. V současné době katastrofálního sucha a vysychajících studní by se právě na městských pozemcích měla realizovat opatření zadržující vodu v krajině.

Chceme zlepšit a zprůhlednit hospodaření, aby se finanční prostředky nevyhazovaly na zbytečné a předražené zakázky, z kterých mají největší prospěch zpřízněné firmy. Za ušetřené prostředky chceme například zlepšit stav chodníků ve městě.

Vedení města výrazně zvýšilo daň z nemovitosti, avšak na stavu veřejných prostor se to příliš neprojevilo. Odmítáme další zvyšování této daně. Chceme se raději soustředit na efektivnější fungování Technických služeb a využívání veřejných prostředků. Požadujeme reformu lokálního odpadového systému, která zachová systém třídění odpadu, ale zároveň sníží jeho náklady tak, aby se alespoň přiblížily nedaleké Příbrami. Současné vedení města se rádo chlubí, kolik toho za 20 let vybudovali. Budovat a investovat finanční prostředky je ale přece samozřejmým úkolem vedení každého města. Je tak třeba připomenout i průšvihy, kterých jsme byli svědky. Nejkřiklavějším příkladem je prodej areálu kasáren za směšných cca 80 mil. Kč a následné rychlé rozfofrování těchto peněz. S trochou snahy by se za tento areál dalo utržit dvakrát tolik. Chceme aktivně podporovat turistický ruch a propagaci Rožmitálu v rámci České republiky. V neutěšené situaci ohledně rožmitálského Zámku budeme spolupracovat s nadací Czech National Trust, aby se Zámek mohl stát magnetem pro turisty.

Oživení rožmitálského náměstí chceme dosáhnout zlepšením podmínek pro místní živnostníky a obchodníky. Každé pořádné náměstí má lavičky, tak proč se z přední části našeho náměstí poslední lavičky odstranily? Aby tam byl klid? Tak nyní tam tedy klid opravdu je. Rušení nočního klidu nechceme (na rozdíl od současného vedení města) řešit vyhláškou omezující provozní dobu restauračních zařízení, ale spoluprací s Policií ČR tak, aby mnohem aktivněji zasahovala proti lidem obtěžujícím slušné občany. Úkolem policie je pomáhat a chránit a ne vybírat pokuty na stopce s výtečným rozhledem. Chceme tvrdě a aktivně bojovat proti vandalismu.

Život obyvatel Sídliště chceme zlepšit výstavbou nových parkovacích míst aby občané mohli bez problémů zaparkovat svá auta v dosahu svého bydliště. Zeleň zde pak chceme doplnit výsadbou listnatých stromů.

Budeme podporovat co nejrychlejší výstavbu kanalizace a vodovodu v přidružených osadách. Např. ve Voltuši slibují už 20 let, teď před volbami se narychlo pořádá setkání s občany, kde se, stejně jako před mnoha lety při posledním takovém setkání, zase slibuje a ukazují se další drahé plánky a projekty, ale peníze na realizaci stále vyčleněné nejsou a i kdyby šlo vše nejlépe, jak může, tak do země se nekopne ještě několik let! Chátrající sokolovnu chceme využít pro občany města, např. jako rodinné centrum. Chceme zprůhlednit bytovou politiku, tj. přidělování městských bytů. Budeme prosazovat zřízení mikrojeslí, aby maminky nemusely složitě shánět hlídání, když si potřebují něco zařídit. Chceme zachovat, rozšířit a zkvalitnit podporu činnosti zájmových spolků, jako jsou hasiči, skauti, sportovci, rybáři, zahrádkáři, modeláři, dětské zájmové kroužky, atd.

Jak nás volit

Jak volit a jak z vašich hlasů vznikají mandáty zastupitelů? Hlasy jdou primárně volební straně, ne jednotlivým kandidátům!

Každý má ve volbách do našeho zastupitelstva k dispozici 17 hlasů, které může rozdělit mezi jednotlivé kandidáty všech stran. Proto také mnoho voličů takto vybírá kandidáty napříč stranami podle toho, jak je osobně zná a důvěřuje jim. Často si však neuvědomí, že jeho hlas se v první řadě započte jako hlas pro příslušnou kandidátní listinu (stranu), pro kterou se pak podle podílu získaných hlasů přiděluje počet křesel v zastupitelstvu, a až v druhé řadě jako preferenční hlas pro konkrétního kandidáta. Proto je třeba vzít v úvahu i to, na jaké kandidátce figuruje konkrétní osoba a jaká je politická minulost jejích v minulosti zvolených představitelů, neboť jsou to zpravidla oni, kdo nakonec místo v zastupitelstvu získají a budou rozhodovat o složení vedení města v příštím volebním období. Nelze tedy podpořit konkrétního kandidáta, aniž bychom zároveň podpořili volební stranu, za kterou kandiduje. Kandidátům strany Mladí pro perspektivní Rožmitálsko můžete věřit, že budou zodpovědně hájit zájmy vás, občanů Rožmitálska a že se nenechají uplatit ani zastrašit. Komunální politiku chápeme jako službu veřejnosti a jako takovou jí chceme i uskutečňovat. K tomu ale kromě odvahy a odhodlání potřebujeme především Vaši důvěru vyjádřenou v nadcházejících volbách. Prosíme Vás tedy, vážení spoluobčané, přijďte 5. a 6. října k volbám, dejte hlas celé naší straně a podílejte se s námi na změně směřující ke skutečně prosperujícímu Rožmitálsku.

Naši kandidáti

Kandidátní listina do komunálních voleb pro rok 2018

 1. Ing. Rudolf Mareš, Ph.D., 39 let, lesník, Voltuš, bez politické příslušnosti (BPP)
 2. Miroslav Bahenský, DiS., 27 let, programátor, Rožmitál p. Tř., BPP
 3. Tomáš Henkl, 40 let, obchodní ředitel, Rožmitál p. Tř., BPP
 4. Pavla Bartošová, 51 let, účetní, Pňovice, BPP
 5. David Majerčík, 31 let, programátor a technik řídících systémů, Rožmitál p. Tř., BPP
 6. David Pánek, DiS., 39 let, sales manager, Rožmitál p. Tř., BPP
 7. Mgr. Petra Kropáčková, 39 let, učitelka, Rožmitál p. Tř., BPP
 8. Kim Tůmů, DiS., 32 let, sanitář, Rožmitál p. Tř., BPP
 9. Radek Troch, 29 let, technolog lakovny, Rožmitál p. Tř., BPP
 10. Hana Přigrodská, 39 let, kuchařka, Rožmitál p. Tř., BPP
 11. Mgr. Jiří Dědič, 29 let, referent v ČSÚ, Rožmitál p. Tř., BPP
 12. Jana Vlas, 31 let, odpovědná vedoucí, Rožmitál p. Tř., BPP
 13. Eva Marie Bahenská, DiS., 29 let, fotografka, Rožmitál p. Tř., BPP
 14. Karel Braun, 32 let, živnostník, Rožmitál p. Tř., BPP
 15. Lukáš Klaus, 36 let, automechanik, Voltuš, BPP
 16. Jiří Štěpán, 58 let, učitel hudby, Rožmitál p. Tř., BPP
 17. Petra Kalinová, 39 let, prodavačka, Rožmitál p. Tř., BPP